راه اندازی تولید داخل فن اکسیال ۸۰۰ در شرکت الکترو سامانه الوند

در بهمن ۹۸ تولید داخل فن اکسیال ۸۰۰ در این شرکت راه اندازی شد. بنا به اظهار مدیر عامل شرکت مهندس مرادی در راستای پاسخ به نیاز صنعت تهویه مطبوع این محصول با سرمایه گذاری ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال داخلی سازی شده وکشور رااز واردات این نمونه فن بی نیاز می نماید. شرکت الکترو سامانه الوند با راه اندازی خط تولید فن اکسیال ۸۰۰ گام بلندی در مسیر توسعه کسب وکار برداشته ودر آینده نزدیک تولید انواع فن اکسیال ۶۳۰ و ۵۰۰ را در دستور کار دارد و با تولید فن اکسیال ۸۰۰ درشرکت سالانه از خروج ۱۰۰۰۰۰۰ یورو ارز از کشور جلوگیری میشود همچنین باعث ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر وغیر مستقیم برای ۱۵ نفر در منطقه گلپایگان گردیده.